OPISYWANIE POLSKI. ROZMOWA REDAKTORÓW.
Scena kabaretowa Czarny Kot Rudy

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE UROCZYSTOŚCI NADANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKEGO ZBIGNIEWOWI NOSOWSKIEMU

Szczecin, 12-13 czerwca 2019


Uczestnicy:

  • Dominika Kozłowska(„Znak”)
  • o. Maciej Biskup (dominikanie.pl)
  • Zbigniew Nosowski („Więź'')
  • Marcin Żyła („Tygodnik Powszechny”)

Prowadzenie Andrzej Skrendo (Uniwersytet Szczeciński)


Tematem spotkania będzie kondycja mediów, wyzwania stojące przed współczesnym dziennikarstwem, perspektywy i zagrożenia dla wolności słowa we współczesnym świecie. Czy media przeżywają kryzys – i na czym on polega? Czego pragnie współczesny widz, słuchacz i czytelnik? Kim jest polski dziennikarz? Jakie role ma do wypełnienia prasa katolicka w Polsce?


O. Maciej Biskup OP – odbył studia doktoranckie z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM. Był m.in. magistrem nowicjatu dominikanów, redaktorem naczelnym Wydawnictwa „W Drodze”. Wykładowca Studium Chrześcijańskiego Wschodu. Od 2013 r. był przed dwie kadencjeprzeorem klasztoru dominikanów w Szczecinie. Prowadzi blog „Burzenie bastionów” na stronie dominikanie.pl. Autor książki „Ocalić w sercu”(2010).


Dominika Kozłowska –publicystka i filozof, redaktor naczelna miesięcznika „Znak”. Kierowała redakcją „Thinking in Values”, pracowała także w Redakcji Literatury Religijnej i Filozoficznej wydawnictwa „Znak”. Działa w środowisku skupionym wokół Instytutu Myśli Józefa Tischnera i Klubie Polska-Rosja w Fundacji im. Stefana Batorego. Jest członkinią kapituły nagrody im. Jerzego Turowicza oraz rady Fundacji na rzecz Chrześcijańskiej Kultury Społecznej im. Hanny Malewskiej. Laureatka Krakowskiej Nagrody Allianz w dziedzinie media (2014). W 2017 otrzymała Nagrodę Specjalną im. Dariusza Fikusa, przyznaną za odświeżenie i wzbogacenie formuły miesięcznika „Znak”.


Zbigniew Nosowski – dziennikarz, publicysta, działacz społeczny, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”. Dyrektor programowy interdyscyplinarnego ośrodka badawczego i portalu internetowego Laboratorium "Więzi". Chrześcijański współprzewodniczący Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Od roku 2009 członek Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Dwukrotnie był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie (2001, 2005). W latach 2002-2008 był konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Należy do współorganizatorów międzynarodowych i ekumenicznych zjazdów gnieźnieńskich. Jest też autorem i współautorem programów telewizyjnych, m.in. cykli Boskie i cesarskie oraz Dzieci Soboru zadają pytania.


Marcin Żyła – dziennikarz, zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku Powszechnym” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji. W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Pracę za granicą rozpoczynał w krajach byłej Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian politycznych i społecznych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011)


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Biurze Organizacji Widowni pod numerem 91 433 66 66 /508 553 833