KAZIUKI
Duża Scena

„Kaziuk Wileński" - coroczna impreza zamknięta, organizowana na początku marca przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna,
Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź”.
Wejście za okazaniem zaproszenia otrzymanego od Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź” z siedzibą na ul. Bolesława Śmiałego 5 w Szczecinie.