EUROMUSICDRAMA

III edycja Festiwalu Euromusicdrama poświęcona jest muzyce teatralnej.


O muzyce filmowej napisano grube tomy, muzykę teatralną kwitują zdawkowe wzmianki w recenzjach. Euromusicdrama przywraca muzyce teatralnej należną jej pozycję.

Obsada: