EUROMUSICDRAMA
Duża Scena

Festiwal Euromusicdrama


Teatr w Muzyce, Muzyka w Teatrze

Koncert Inauguracyjny


« Muzyka zainspirowana teatrem życia »


« Kwartet na Koniec Czasu »-Olivier Maessian


« Eriko »-Michel Lysight


O muzyce filmowej napisano grube tomy, muzykę teatralną kwitują zdawkowe wzmianki w recenzjach. Festiwal Euromusicdrama przywraca muzyce teatralnej należną jej pozycję, czerpiąc również w jej inspiracjach w największym teatrze świata, w teatrze życia.


Koncert inauguracyjny 3-ciej edycji Festiwalu Euromusicdrama organizowanego przez Teatr Kameralny w Szczecinie od 17.11 do 25.11. 2018 to niepowtarzalna okazja, aby posłuchać nie tylko muzyki, ale także zapomnianych tekstów kompozytorów zdradzających nam swe inspiracje twórcze.

W tym wyjątkowym koncercie posłuchamy wybitnych artystów muzyki klasycznej Tomasza Darocha, Jeana-Marc Fessarda, Michała Francuza i Piotra Pławnera.


W przemyślenia kompozytorów wprowadzą Państwa Patrycja Fessard, Michał Janicki, Adam Opatowicz i inni.